petri laaksonen lyrics ota hänet vastaan Hoitotakuu ja odotusajat

opiskellut väärää alaa Terveydenhuollon odotusajat

ayşegül sanane benim boyumdan keran asemanseudun kehittäminen Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Terveyskeskus tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

erzsébet utalvány elfogadóhelyek kecskemét Loviisan terveyskeskuksessa on käytössä puhelinpalvelujärjestelmä, jonka ansiosta välitön yhteydensaanti sekä hoidon tarpeen arviointi toteutuu pääsääntöisesti välittömästi.

yhdisteiden funktionaaliset ryhmät Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella.

näppyjä alapäässä lapsella Odotusajat toukokuussa 2018 (tiedot koskevat ei-kiireellistä hoitoa):   allahın isimleri ve anlamları kaç kez okunmalı  

 • jonotusaika terveskeskuslääkärin vastaanotolle 10 vuorokautta
 • jonotusaika hoitajan vastaanotolle 1 vuorokausi
 • jonotusaika hammaslääkärin vastaanotolle 74 vuorokautta
 • jonotusaika suuhygienistin vastaanotolle 40 vuorokautta

espoon tanssiopiston kevätnäytös Kunnan tulee julkaista tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein (terveydenhuoltolaki 55 §).

Sosiaalihuollon odotusajat

annikki tähti villit ruusut Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kaikissa kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.

 • vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys – 7 arkipäivän sisällä
 • lastensuojelun tarpeen selvitys – 7 arkipäivän sisällä
 • pääsy sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän puheille – 7 arkipäivän sisällä

bongo takso oü Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö voi saada hakemansa palvelut.

tietokanta käännös englanniksi Odotusajat 1.1 – 30.6.2017:

 • kotihoito – keskimääräinen odotusaika 1-7 vuorokautta palvelutarpeen mukaan, akuutissa tilanteissa palvelun saa heti
 • ateriapalvelut – keskimääräinen odotusaika 1-4 vuorokautta
 • omaishoidon tuki – keskimääräinen odotusaika 0-31 vuorokautta (hakemuksen jättämisestä seuraavaan kuukauden alusta)
 • turvapuhelin – keskimääräinen odotusaika 7 vuorokautta
 • ympärivuorokautinen hoita (tehostettu palveluasuminen+laitoshoito) – keskimääräinen odotusaika 31 vuorokautta
 • palvelutarpeen arviointi, yli 75 vuotiaat – 7 arkipäivän sisällä
 • palvelutarpeen arviointi, alle 75 vuotiaat – 7 arkipäivän sisällä