dziennik polski kraków biuro ogłoszeń Muutoksenhaku

läppäri akku ei lataudu Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kyse.

raidetangon pään vaihto passat Oikaisuvaatimuksen tekeminen on pakollinen esivaihe kunnallisvalitukselle kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja valtuuston tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle.

munderkingen rathaus öffnungszeiten Erityislakien muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle. Erityislaeissa valitusmuotona on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus.